Bøger

Tolkien og kvadet om Bjovulf

Den meget aktuelle filmatisering af den engelske forfatter Tolkiens værk “Ringenes Herre” har rod i Norden og i heltekvadet om Bjovulf.

“Sangen om Bjovulf”, 2. udg. Høst & Søn, 2001. Oversættelse til danske versemål af Andreas Haarder.

“Bjovulf”, Høst & Søn, 2001. Bearbejdet af Lars-Henrik Olsen til prosa.

J.R.R. Tolkien (1892-1973) var forfatter og filolog og en stor kender af fortidens nordeuropæiske sprog og kulturer. I en lang årrække var han professor i engelsk sprog ved universitet i Oxford, hvor han underviste og forskede i oldengelsk, oldnordisk og keltiske sprog.Beskæftiger man sig med oldengelsk er heltekvadet om Beovulf uomgængeligt. Den spændende beretning om Beovulfs kamp med uhyret Grendel, der hærger kong Roars store hal i Lejre, har sin rod i 600-tallets Danmark. Men det er nedskrevet på oldengelsk i 1000-tallet af munke i det østlige England. Skriftet er det ældst skrift på oldengelsk, der er bevaret og kan den dag i dag ses på British Museum.Heltekvadet, der er skabt og fremført af skjalde, er muligvis ført med gøterne til det østlige England nogle få år efter de begivenheder, der skildres i kvadet. Som i Odyssen er historiske personer og begivenheder blandet med fantasifulde uhyrer og mystiske væsener. De historiske kendsgerninger fortaber sig, men det er personer fra dansk sagnhistorie, der optræder. Kvadet indledes med fortællingen om Kong Skjold, der som spæd kom sejlende til Lejre i en førerløs båd, og fortæller videre om hans efterkommere Skjoldungerne. På kvadets tid er skjoldungen Roar konge. Han er bosat i Lejre hvor han har bygget en prægtig hal. Her kan kongen og hans hirdmænd feste og drikke mjød, men uhret Grendel hærger Hjortehallen, så ingen mere tør feste og overnatte dér.Hirdmanden Beovulf (bi-ulv=bjørn )er gøterkongen Hygelaks bedste mand, modig og stærk som ingen anden. Sammen med 14 mænd sejler han til Lejre og kæmper alene først mod Grendel og dernæst Grendels mor. Han bliver rigt belønnet af Roar, men får ikke hans datter, der er lovet væk til en anden. Da gøternes konge dør, bliver Beovulf konge. Han bliver gøterne en god konge og hans ry holder fjenderne væk. Da en drage hærger landet tager han ene mand kampen op mod den. Han sårer den dødeligt, men dør selv af sine sår.Mange forskere og historikere har beskæftiget sig med det oldengelske skrift og den dramatiske beretning har inspireret mange forfattere. Vores egen Grundtvig beskæftigede sig med kvadet i 50 år og oversatte det fra oldengelsk og hans oversættelse udkom første gang på dansk i 1820.

 

Kirsten Rask: Rasmus Rask. Store tanker i et lille land. En biografi.

En ukendt verdensberømt?

Det er underligt pludselig at sidde med en bog om en verdensberømt dansker, man ikke før har hørt om. Hvis hans navn og forskning engang er blevet nævnt, har jeg tydeligvis glemt det igen, for han er ikke en man taler meget om. Rasmus Rask er samtidig med Svend Grundtvig, H.C. Ørsted og Oehlenschläger – og Bdr. Grimm i Tyskland, men han har bestemt ikke opnået samme folkelige berømmelse. Hans fag – sammenlignende sprogvidenskab – var ikke nogen let folkelig sag, undtagen for befolkningerne på Island og Færøerne, der i ham fik en stor støtte til bevarelse og påskønnelse af deres sprog.Rasmus Rask blev født på Fyn af en skrædder. I hans tidligste barneår regnede man ham for lidt tilbage, men der sad et rigtigt godt hoved på drengen. Som 10 årig kom han til Odense Katedralskole og allerede som 17 årig læste og talte han adskillige sprog. Han opfandt sammenlignende sprogvidenskab og blev en af tidens største indenfor denne nye videnskab. Han brød med tidens opfattelse af dansk som en slags plattysk og placerede det i gruppen af nordiske sprog – med oldnordisk som nordens stamsprog. I det islandske sprog fandt han det i dets mest oprindelige form. Han foretog rejser til Sverige, Island, Færøerne, Skotland, Finland og Rusland. Hans mål var at finde vort sprogs oprindelige kilde og han mente at finde det i Østen. Så rejsen gik hele vejen gennem Rusland over Iran og videre til Indien. Det var en hård og vanskelig tur, der tog ham 7 år, for undervejs lærte han sprog, studerede, skrev og underviste. Han købte undervejs også mange fine gamle skrifter og Danmark har i dag takket været ham nogle sjældne og uvurderlige skrifter på sanskrit. Rejsen var hård ved Rasmus Rask og hans helbred tog skade. Det meste af sit liv havde han svære pengeproblemer og hans livsførelse var spartansk. Han fik tuberkulose og døde allerede som 45 årig. Men hans studier og efterladte skrifter gav arbejde til mange forskere i hele verden og i Danmark fik hans forslag til ny retskrivning og et forslag om et sprognævn stor betydning. Han fortjener at vi ved lidt mere om hans bemærkelsværdige skæbne og store banebrydende arbejde, så det er godt at Kirsten Rask, cand.mag. i dansk og russisk og sprogkonsulenthar skrevet denne biografi.

Benn Q. Holm: Album

Vi har før anbefalet Benn Q. Holm bøger i disse spalter og burde derfor sikkert finde på noget nyt, men den ca. 40-årige danske forfatters seneste værk, Album, er ikke sådan at komme udenom. For det første har hans ambitioner med bogen været enorme, for det andet er ambitionerne et godt stykke hen ad vejen blevet opfyldt. Album er ud over en vældig underholdende bog også et glimrende tidsbillede af Danmark i de seneste 30 år. Benn Q. Holm præsenterer os for tre vidt forskellige mennesker, hvis skæbner i større eller mindre grad forvikles. Der er den småkriminelle tabertype, Lars, som dog vinder læserens sympati med sit gode hjerte; Jon, den lidt karakterløse medicinstuderende og senere læge, hvis karrieremæssige succes står i kontrast til hans manglende evne til at indpasse sig socialt; og endelig Martin, som bliver en kendt forfatter og henter inspiration i sit noget svære kærlighedsliv, drukture og musik. Undervejs støder vi også på et væld af bipersoner, som alle sammen bidrager til at læseren konstant kan sidde og nikke genkendende til mange elementer i handlingen. Lad ikke bogens næsten 600 sider skræmme dig. Man sluger kapitlerne i en fart, så man næsten irriteres over, at der ikke er flere.

 

Bent Aalbæk-Nielsen: Operation Skak

Engang imellem er det sjovt at læse en bog, som man normalt aldrig ville have kastet sig over, fordi den på en eller anden måde ved første øjekast virker uanseelig og lidt ligegyldig. Nogen gange kan man på den måde falde over små perler, man ellers ikke ville have oplevet. At kalde Operation Skak en perle er nok at stramme den. Dertil er den lidt for primitiv og sproget ikke nær godt nok. Men det er alligevel en ganske interessant og tankevækkende bog med et spændende udgangspunkt. I slutningen af firserne planlægger Sovjetunionen en invasion af Danmark. Invasionen skal være ublodig, og russerne vil prøve at udnytte Danmarks daværende status som Natos sorte får i håbet om, at de allierede ikke vil gribe ind. Bogen er næsten dokumentarisk skrevet og gennemgår begivenhederne næsten som om de rent faktisk var foregået. Dette er både dens styrke og svaghed. En styrke fordi det hele virker skræmmende autentisk, men en svaghed fordi personskildringerne halter en hel del. Spændingen fejler dog ikke noget, om end slutningen kan virke som lidt af et antiklimaks. Dette er dog kun med til at gøre autenticiteten større. Virkeligheden former sig jo som bekendt ikke altid som i en Hollywood-film.

 

Mark Hertsgaard: Forklaring på Amerika

Vi er nok mange, der, når vi ser ovenstående titel, tænker ved os selv, “Ja,, det kunne godt nok være interessant”. Men titlen er desværre lidt misvisende. For bogens ærinde er ikke først og fremmest at give ikke-amerikanere en forklaring på Amerika, men derimod at give amerikanere end forklaring på, hvorfor mange hader dem, specielt i lyset af 11. september. Mark Hertsgaard er på trods af sit navn selv amerikaner, men hans holdninger er bestemt ikke særlig amerikanske. De er derimod inspireret af hans mange rejser rundt i verden herunder Europa. Så på den måde er der ikke så meget nyt under solen for os på denne side af “dammen”. Han bekræfter bare det, som vi europæere allerede tror vi ved, såsom at USA’s udenrigspolitik gennem mange år har været mildt sagt diskutabel, og at det officielle politiske spektrum i USA er noget mere snævert end vi er vant til i Europa. Dette vil uden tvivl komme bag på mange almindelige amerikanere (hvis de da ikke fnysende vælger at smide bogen fra sig efter 10 sider), men derfor er bogen alligevel spændende læsning for os “kloge” europæere. Specielt afsnittet omkring de elitestyrede medier grænser til det rystende. Hvis man da vælger at tro på det. Hvorvidt Mark Hertsgaard har belæg for alle sine påstande, skal jeg lade være usagt. Kritisk er det i hvert fald, og hvis man er svoren tilhænger af George Bush, skal man nok holde sig væk af hensyn til sit blodtryk.

 

Thomas Rockwell: I de bedste hænder

 Historien om M/S Hans Hedtofts forlis. Den 30. januar 1959 skete en af de uhyggeligste katastrofer i nyere dansk søfartshistorie. På vej hjem fra sin jomfrusejlads til Grønland forliste det splinternye skib “Hans Hedtoft” i et inferno af storm og is. Skibet var stødt på et isbjerg og lækken var fatal. Skibet begyndte straks at synke og alle ombordværende druknede.Inden den tragiske hændelse var der blevet advaret og protesteret meget mod passagertrafik om vinteren – både fra Folketingets talerstol og fra de 7 kaptajner, som kendte til området .Hvis et skib kom i havsnød under de omstændigheder, der herskede i denne del af Atlanterhavet om vinteren, stod det ikke til at redde. Storm og manglende sigtbarhed ville umuliggøre enhver redningsaktion.Alt dette blev med pres og manipulation fejet af bordet af daværende grønlandsminister Johannes Kjærbøl. En stor del af bogen er derfor en spændende beretning om, hvorledes et sådant magtmenneske ved taktisk spil kunne unddrage sig ansvaret og ved “gode venners” hjælp undgik en rigsretssag.En meget grundig og detaljeret beretning om et tragisk forlis.

 

Du kan selv være Ødipus!

Kan man lide at læse noget om hvorfor vi mennesker – og i dette tilfælde børn – kan udvikle alvorlige adfærdsvanskeligheder i forhold til forældre, i børnehaven eller i skolen, så er denne bog et rigtigt godt bud. Den franske børnepsykiater Marcel Rufo fortæller den ene spændende, rørende og livskloge beretning efter den anden i sin bog, der har undertitlen “Fra en børnepsykiaters praksis”. Han fortæller ligefremt og ud af posen om sit valg af erhverv, læreårene og hvad arbejdet med de mange børn og unge har lært ham – både erfaringerne, succeserne, fiaskoerne og den ydmyghed, det har givet ham. Han udleverer ikke nogen, det er helt enkelt gribende og tankevækkende beretninger, der kan gøre en klogere som forælder og klogere på sine børn.

Bestil i Findus

Romaner og biografier med psykiatrisk og psykoanalytisk indhold er ofte spændende som kriminalromaner og uhyggelige som thrillers, for læseren er så at sige med i konsultationen. Som en flue på væggen kan vi følge slagets gang og selv gætte med – hvad er det for forfærdelige ting patienten har fortrængt eller tier om, hvad drejer det sig i virkeligheden om, og vil det lykkes behandler og patient at finde frem til det?

Jeg kan på det varmeste anbefale flg. bøger, der alle har spændende og tankevækkende beretninger om det menneskelige sinds kringelkroge:

  • Abrahamowitz, Finn: David og natten. En kriminalroman. 1997

  • Abrahamowitz, Finn: Sfinxens gåde. En roman 1987

  • Alnæs, Karsten: Sabina. 1994

  • Gur, Batya: Sabbatmordet. En kriminalroman. 1997

  • Tokarczuk, Helen: E. E. En roman. 1996

  • Hesse, Herman: Demian. En udviklingsroman. 1919

  • Yalom, Irvin D.: Da Nietzsche græd. En roman.1994

  • Yalom, Irvin D.: Sex, løgn og psykoterapi. En roman. 1998

Hjernen, og den betydning den har for vores evner og adfærd, er det også spændende at læse om.

Den amerikanske neuropsykolog Oliver W. Sacks har skrevet en række bøger med både morsomme og tragiske sygehistorier. I “En antropolog fra Mars” (13.7) viser han gennem sygehistorier om mennesker med vidt forskellige neurologiske lidelser, at sygdommene kan udløse latente evner, der ville være utænkelige uden sygdommen, og at sygdommen kan tvinge nervesystemet til uventet vækst og evolution

I “Manden der forvekslede sin kone med en hat” (13.7) er der 24 sygehistorier om svære tilfælde af bl.a. amnesi, afasi og epilepsi. Oliver W. Sacks lægger vægt på patienternes egne oplevelser af sygdommen og det giver en helt særlig læseoplevelse.

Douglas Coupland: Alle familier er psykotiske

Douglas Coupland er svær at blive klog på. Forfatteren, der stadig mest er kendt for Generation X, har det med at svinge i kvalitet og til tider kamme over i det lidt for fjollede. Hans seneste roman hører dog til i den bedre ende, om end den ikke helt kan frikendes for at blive lidt for absurd. Under alle omstændighederne er satiren over det amerikanske samfund knivskarp. Og det er ikke noget smigrende indtryk man får. Man fornemmer et samfund på randen af opløsning i en blanding af forurening, AIDS, kriminalitet, grådighed og materialisme, men som desperat forsøger at fastholde facaden. Omdrejningspunktet for handlingen er den thalidomidramte Sarah Drummonds snarlige opsendelse med rumfærgen. Resten af den ellers dybt splittede Drummond-familie er til stede i Florida for at overvære dette store øjeblik, og det giver naturligvis rig anledning til, at nye konflikter kan opstå og gamle kan blive rippet op i. Det er dog først da faderen og de to sønner ser chancen for at tjene hundrede-tusinder af Dollars på at videresælge et kostbart klenodie fra den britiske kongefamilie, at handlingen for alvor begynder at rulle, og det går ikke stille af sig. Hvordan alle disse forskellige ingredienser passer ind i hinanden, skal ikke afsløres, men underholdende er det i hvert fald.

Stephen King: Som en ond drøm

For et par år siden blev den verdensberømte forfatter Stephen King udsat for et alvorligt trafikuheld, som nær havde kostet ham livet, og som i hvert fald kostede ham en del af førligheden. Der var desuden tvivl om han overhovedet ville komme til at skrive igen. Den tvivl er heldigvis nu fejet væk. Hans seneste roman, Som en ond drøm, er skrevet efter ulykken, og med en god gammeldags kuglepen, da han ikke var i stand til at betjene en PC. Dermed er det dog ikke slut med de gode nyheder. Som en ond drøm er Stephen King tilbage i storform. Den er på mange måder bedre end de fleste af hans senere romaner. Det er i hvert fald en tilbagevenden til flere af de gamle temaer, som har gjort ham kendt, men som han, sådan set forståeligt nok, havde fraveget i de senere år. Der er ovenikøbet direkte referencer til mesterværket Det Onde, uden at man dog på nogen måde nødes at læse denne først. De fire barndomsvenner Pete, Henry, Jonesy og Beaver er sammen til deres årlige jagttur i Maines skove. Hurtigt bliver det dog klart, at noget ikke er helt normalt. Underlige lysfænomener på himlen, en vildfaren mand med meget dårlig mave samt pludseligt opståede telepatiske evner er blot nogle af tegnene. Spændende og uhyggeligt er det, men det ville ikke være rigtig Stephen King, hvis det ikke også vakte eftertanke. Og det gør det. Læs den.